900107.jpg

مرکز مطالعات مدرن افغانستان در روسیه با همکاری موزهٔ ملی هنرهای شرقی نمایشگاهی تحت عنوان «افغانستان معاصر: نگاهی دیگر» را از دهم فروردین تا یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۰در شهر مسکو برگزار می‌کند.
در این نمایشگاه که نگاهی است پویا به نقش عکاسی در روایت داستانی زندگی مردم مناطق جنگ زده افغانستان و پیامدهای آن عکس‌های حسین فاطمی عکاس Panos Pictures از ایران، میخاییل گالوستوو عکاس Redux Pictures از روسیه و مورسیو لیما عکاس France-Presse از برزیل عکاسان حاضر به نمایش گذاشته می‌شود.