مردی که در میدان تیان‌ آن‌من روبروی تانکها ایستاده است، پرتره دختر افغان بر جلد مجله نشنال جئوگرافیک، عکس محمدعلی کلی پس از پیروزی بر سانی‌لیستون…

این عناوین به طور ناخودآگاه ما را به یاد عکس‌های معروفی می‌اندازد. اما کمتر می‌توانیم نام عکاسان آنها را به خاطر بیاوریم. و خیلی به ندرت با چهره عکاسان این عکس‌ها آشنا هستیم.

Tim Mantoni امیدوار است که با پروژه جدیدش، این مساله را تغییر دهد. او پرتره‌هایی تهیه کرده است که در آن‌ها، عکاسان عکس‌های معروف خود را در دست گرفته اند و رو به دوربین قرار گرفته‌اند. مانتونی در ۵ سال گذشته، حدود ۱۵۰ پرتره بدین‌گونه تهیه کرده و آنها را در کتابی به نام Behind Photographs: Archiving Photographic Legend منتشر خواهد کرد.

مانتونی می‌گوید که عکسهای مشهور زیادی هستند که کسی عکاس آنها را نمی‌شناسد و یا تاکنون آنها را ندیده است. در زمانه‌ای که هر کس، دوربینی در جیب دارد و روزانه میلیونها عکس در وب منتقل می‌شوند، این پرتره‌ها شاید این آگاهی را به مردم بدهند که عکس‌های خوب به راحتی گرفته نشده‌اند. بلکه پشت هر عکس، انسانی بوده است که زندگی خود را وقف عکاسی کرده است. نشان دادن چهره این عکاسان در کنار عکس‌های معروف‌، تاکیدی است بر این نکته که عکس‌ها را دوربین نگرفته است که عکاسانی بوده‌اند خالق این آثار. و بدون آنها، آن لحظات مهم تاریخ، هیچ‌گاه ثبت نمی‌شده‌اند.

مانتونی که در زمینه عکاسی پرتره، خود عکاس مشهوری است، این عکس‌ها را با استفاده از یک دوربین پولاروید فیلمی ۲۰*۲۴ گرفته است. امروز تنها تعداد اندکی از دوربینهای پولاروید ۲۰*۲۴ باقی‌مانده است و فیلم‌های آنها نیز بسیار گران است. در  طول پروژه، برخی از عکاسانی که در این امر شرکت کرده بودند، از دنیا رفتند. تهیه فیلم‌های پولاروید نیز مشکل و مشکل‌تر شد. هم مدیوم عکاسی از دست می‌رفت و هم عکاسان مشهور. به گونه‌ای که هر کدام از این پرتره‌ها بسرعت به یک اثر تاریخی-هنری تبدیل شدند. 

مانتونی برخی از عکس‌ها را با یک برداشت تهیه کرد. برخی نیز با دو یا سه برداشت. در برخی از عکسها، سوژه ها نیز توصیه‌هایی به مانتونی کردند. مثلا استیو مک کوری در مورد فضای بالای سرش در عکس، نظراتی داشت. مانتونی می‌گوید که برخی از این عکس‌ها خود تبدیل به کارگاه‌هایی برای او شدند.

neil_leifer

عکس مبارزه محمدعلی و لیستون که توسط Neil Leifer در سال ۱۹۶۵ گرفته شده است

jeff_widener

Jeff Widener و عکس معروف میدان تیان آن من که در سال ۱۹۸۹ گرفته است

bill_epperidge

Bill Eppridge و  عکس رابرت کندی پس از ترور که در سال ۱۹۶۸ گرفته است.

elliott_erwitt

Elliot Erwitt و عکسی که در ۱۹۷۴ در سنترال پارک نیویورک گرفته است.

harry_benson

Harry Benson و عکسی که از بیتل‌ها در سال ۱۹۶۴ گرفته است.

mark_seliger

Mark Seliger و عکسی که برای روی جلد رولینگ استونز از Nirvana گرفته است. کرت، دو ماه بعد از این عکس، به زندگی خود خاتمه داد.

mary_ellen_mark

Mary Ellen mark و عکسی که در سال ۱۹۹۰ از یک سیرک در احمدآباد هندوستان گرفته است.

steve_mccurry

استیو مک‌کوری و پرتره دختر افعان که در سال ۱۹۸۴ گرفته است.

brent_stirton

Brent Stirton و عکس گوریل شکار شده در کنگو

lyle_owerko

Lyle Owerko و عکسی که از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ گرفته است.

> سایت پروژه که شامل یک فیلم برای معرفی آن است 

> عکسهای بیشتر از این پروژه 

منبع : Wired