عکس از مجموعۀ دختران انتظار صادق سوری

 

این نقد به دلیل پاره‌ای ابهام در خصوص مطالب مطرح شده و طرح مسائل حقوقی و قضایی و بنا به درخواست آقای صادق سوری در حال حاضر قابل نمایش نیست.

این اقدام به منظور روشن شدن مطالب مطرح شده در این نقد و به نشانه حسن نیت در راستای شفاف سازی و رفع هرگونه سوء برداشت از سوی سایت عکاسی انجام شده است.

امید است با ارائه شواهد و مستندات  همه ابعاد این موضوع روشن شود.