گفت‌وگوی اختصاصی محمدرضا میرزایی با «شن وی»

این مصاحبه حول مجموعهٔ عکس شناخته‌شده‌ او به نام «احساس چینی» انجام شده است.

ادامه مطلب