مرگ و رستاخیز عکاسی خبری

از ابوغریب تا سونامی، همگان شاهد و خبر گزار مرگ و رستاخیز عکاسی خبری نوشته Christian CAUJOLLE دو واقعه مهم و اسفناکی که در سال ٢٠٠۴ رخ داد( شکنجه در زندان ابوغریب در بغداد و سونامی در اقیانوس هند ) عملکردهای عکاسی خبری را به شدت... ادامه مطلب