روز جهانی عکاسی: داستان یک نامگذاری

چند سالی است که بسیاری ۱۹ آگوست (۲۸ مرداد) را با عنوان «روز جهانی عکاسی» می‌شناسند. درباره این روز چه می‌دانیم؟

ادامه مطلب