یادداشتی بر نمایشگاه عکس «خیابان ولیعصر»

به انتخاب مهدی وثوق‌نیا در گالری راه‌ابریشم.

ادامه مطلب