راهنمای شرکت در پروژه عکاسی «۲۴ ساعت» – ۲۰۱۷

این پروژه روز شنبه ۱۲ فروردین‌ماه ۹۶ از ساعت ۱۲ بامداد شروع شده و تا ساعت ۲۳:۵۹ بر اساس منطقه زمانی هر شهر ادامه دارد.

ادامه مطلب