COLORIZED HISTORY؛ رنگی کردن عکس‌های تاریخی

در این مجموعه عکس‌هایی از جنگ‌های جهانی، شخیصت‌های فرهنگی و سیاسی حتی عکسی معروف از رابرت کاپا هم دیده می‌شود.

ادامه مطلب