نگاه عکاسانه فراتر از همه زیبائی‫های ظاهری

یاددشتی از سعید فلاح‌فر پیرامون آثار به نمایش درآمده در سیزدهمین دوسالانه عکس ایران.

ادامه مطلب