رداى پر رمز و راز فضا

( گزارش نمایشگاه عکسهاى عکاس سوییسى آنه مارى شوار تسنباخ در خانه هنرمندان ) سپیده اسماعیلى عصر شنبه ششم خرداد ماه در تالار میرمیران خانه هنرمندان نمایشگاه سى و یک عکس از عکسهاى آنه مارى شوار تسنباخ با حضور گروه زیادى از... ادامه مطلب