گزارش بازدید یک عکاس ایرانی از Paris Photo ۲۰۱۴

این رویداد مهم دنیای عکاسی از ۲۲ تا ۲۵ آبان‌ماه ۹۳ در سالنی تاریخی و زیبا در پاریس برگزار شد.

ادامه مطلب