آندریاس گرسکی: میکروسکوپ پولاک

از پرونده‌ی مصرف‌گرایی در بخش “عکس نگاشت” ماهنامه‌ی “فرهنگ امروز”

ادامه مطلب