مروری بر مجموعه عکس‌ «خیابان شوم» اثر مارک کوهن

آثار او پر از جزئیات زندگی روزمره اما نادیده گرفته شده است.

ادامه مطلب