یادداشتی به بهانه هجرت علی هویسی؛ عکاس خوزستانی

مرگ به معنای فلسفی آن، حقیقتی است که در هر دم و بازدمی ‌رخ می‌نماید.

ادامه مطلب