لحظه ای که عکس می گیری ،فکر کن

به مناسبت نمایشگاه عکس های هنری کارتیه برسون و مارتین مون کاکسی ترجمه؛ فرهاد فرجاد بنیاد بین... ادامه مطلب