هانرى کارتیه ـ برسون

” در تمامى لحظات زندگى روزمره مى توانیم لذت هاى بزرگى را کشف کنیم. “ کامبیز شافعى... ادامه مطلب