محسن راستانی و نمایشگاه‌های عکس سینماگران

گناه او معصومیت اوست    در چند روز گذشته پهنه دیوارهای خانه هنرمندان میزبان نخستین تجربه‌های عکاسی هنرمندی نام‌آشنا در عرصه سینما شده بود.         آثار عکس این ستاره سینما و اقدام مشابه از سوی همکاران وی در این زمینه طی سال‌های... ادامه مطلب