درباره کاوه گلستان

مرگ در پایان دموکراسی می گویند کاوه گلستان خبرنگار BBC بوده است ، همان شبکه انگلیسی که همگام با سربازان هموطنش در صف مقدم حوادث اخیر عراق ، اخبار و تبلیغات جنگ را پوشش می دهد . صدا و سیما مرگ یکی از خبرنگاران ایرانی را در شب... ادامه مطلب