تهران قدیم یا تاریخ مصور تهران

محمد گلبن # طهران قدیم (۱۳۲۰ تا ۱۳۵۴) # عکس‏هاى سیدمحمود پاکزاد # به کوشش: ناهید طباطبایى‏ # ناشر: انتشارات دید # چاپ اول – ۱۳۸۲ درباره تهران قدیم علاوه بر کتاب چند جلدى جعفر شهرى چند کتاب دیگر نوشته‏اند که برخى از آنها... ادامه مطلب