گزارش اختصاصی سایت عکاسی از جلسه ۲۶ آذر

ثبت لحظاتی تاریخی در عکاسی ایران گویا پنجشنبه در تاریخ عکاسی ایران روزی به یاد ماندنی خواهد بود چرا که در پنج شنبه  پنجم آذر ۸۸ آگهی دعوت به نخستین مجمع عمومی انجمن عکاسان ایران در روزنامه اطلاعات درج شد و در پنجشنبه ۲۶ آذر... ادامه مطلب