نقدی بر نمایشگاه عکس «ریشه‌های من» در گالری راه ابریشم

مجموعه عکسی از ایزابل اشراقی، اردیبهشت ۹۶.

ادامه مطلب