آیا نیکول فریدنی شایسته چنین روزهایی است؟

نیکول فریدنی، عکاس پیشکوت ایران، این روزها را با درد و بیماری در بیمارستان های شهر سپری می کند. همسر و همراه او در این روزهای سخت دو نامه برای سایت عکاسی فرستاده که شرحی است از این روزهای سخت. به امید این که جامعه عکاسی توجهی به... ادامه مطلب