فرهنگ عکاسی

مهدی یاورمنش ژوزف نیسفور نی یپس ، در سال ۱۸۲۲میلادی ، نخستین عکس دنیا را ثبت کرد و این اتفاق سرآغاز عکاسی در جهان بود. اما در ایران ، عکاسی از دربار شاهان قاجار آغاز شد. ظاهرا نخستین دستگاه عکسبرداری که به ایران آمد، به... ادامه مطلب