چهره نگارى هاى قومى در تبعید

چهره نگارى‌هاى قومى در تبعید (پناهندگان لهستانى در اصفهان ۲۳ – ۱۳۲۱) جنگ جهانى دوم با حمله‏‌ى آلمان به لهستان آغاز شد و تا ۲۹ سپتامبر ۱۹۳۹ این کشور به تصرف ارتش‏‌هاى مهاجم آلمان و شوروى درآمد و عده‌‏ى زیادى از مردم لهستان... ادامه مطلب