یادی از جان باختگان سقوط هواپیمای سی ۱۳۰

پروانه‌ها در آتش تقویم، فراموش کار است. فراموش کردن، کاری ساده‌ای است اما به یاد آوردن و اینکه چه چیزی را به یاد بیاوریم قدری مشکل است. تقویم را ورق می‌زدم. هیچ برگی را ندیدم که سفید مانده باشد. در برگ برگِ تقویم سال، وقایع تلخ... ادامه مطلب