یادداشت کریم ملک مدنی برای جشنواره «زمان»

یادداشتی از کریم ملک مدنی با موضوع «مهار زمان در عکس» برای پنجمین جشنواره سراسری عکس زمان

ادامه مطلب