عاشقانه عکس‌بگیرید، جهان خودش سراغ شمامی‌آید

توی شلوغی و تراکم ایستگاه مترو ناخودآگاه گوش‌هایم به حرف‌های یکی از مسافران که خبر کسب جایزه photo... ادامه مطلب