مصاحبه با استیون شر؛ عکاس مشهور آمریکایی درباره جدیدترین کتابش می‌گوید

جدیدترین اثر استیون شُر حاوی عکس‌های دیده‌نشده‌ای است که او با دوربین کوچکش گرفته.

ادامه مطلب