شرکت Lexar Media سازنده ابزارهای رسانه‌ای دیجیتال و ابزارهای جانبی عرضه نرم افزار Image Rescue 2.0 را که نسخه بهبود یافته نرم افزار محبوب بازیابی تصاویر می‌باشد را به بازار عرضه نمود. این نسخه نرم افزار انواع حافظه‌‌یی که قادر به بازیابی عکسها از آنها می‌باشد را افزایش داده است. بااین نرم افزار می‌توان تصاویر از دست رفته یا پاک شده را از روی هر نوع کارت حافظه بازیابی نمود. بعلاوه این نرم افزار با انواع کارت خوانها اعم از فایر وایر یا USB کار می کند. این نرم افزار با ورود به ساختار داده ای این حافظه‌ها حتی عکسهای پاک شده یا حافظه هایی را که برای کامپیوتر قابل شناسایی نیست، جستجو نموده و تمام اطلاعات قابل دستیابی را به هر فرمت دلخواه بازیابی می کند.