canon.v75hi.jpg


فرمت ۸HI
CCDبه اندازه ۴/۱ اینچ
نمایشگررنگی LCD 5/2 اینچ
۲۲ برابر زوم اپتیکال و ۸۰۰ برابر زوم دیجیتال
لرزش گیر
تصییح اتوماتیک سرعت نمایش
دکمه های تعریف پذیر
منطقه متحرک جهت تنظیم فاصله و نورسنجی
مصرف کم انرژی باطری
دکمه عکسبرداری برروی نوار