utmalogo.gif
بنابر اخبار رسیده فرمت جدیدی از حافظه فلش در راه است. این فرمت جدید توسط UTMA (موسسه بین المللی حافظه‌های قابل حمل و نقل) معرفی شده است. این موسسه مجمعی از چندتولید کننده وسایل الکترونیکی می‌باشد. این کارت‌های حافظه کوچکتر از کارت‌های “سکیور دیجیتال” SD بوده و از اول با ظرفیت ۱GB ارائه شده و بعدا ظرفیت آنها افزایش داده خواهد شد. ممکن است این حافظه جدید “فیش مموری”(Fish memory) نامیده شود.