delkincardbus_sdms-front.gif


شرکت دلکین یک آداپتور کارت حافظه برای کارتهای SD و MS بنام Aska MS32A ارائه نموده است.
این آداپتور دارای سرعت بالای انتقال برای این حافظه ها می باشد.
کارت خوانهای قبلی این شرکت حتی از کارت خوانهای درگاه فایروایر و PCMCIA نیز چند برابر سریعتر بودند.
با افزایش استفاده از SD در دوربین های دیجیتال احتمالا استفاده از این کارت خوان ها بسیار رایج خواهد شد.