با نزدیک شدن به فصل باران ویکی دو ماهی دیگر برف، مرور روشهای عکاسی از این پدیده های زیبای طبیعی حالی از لطف نیست. در این نوشته خلاصه مروری داریم بر چند تکنیک ساده و موثر عکاسی از منظره های برفی که امیدوارم  برایتان جالب باشد.
عکاسی از برف کار سختی است. بخاطر زوشنایی زیاد برف، سیستم نورسنجی دوربین دچار خطا می شود و باعث می شود که عکسها بطور کلی تاریک تر از حد لازم شوند. بعلاوه، بارش برف باعث ایجاد مشکل در تصویر می شود، در حالی که در عکس نهایی دانه های برف دیده نمی شوند.


راه حل چیست؟ جبران نوری خود را ۱ EV اضافه کنید و فلاش دوربین را در حالت فلاش اجباری قرار دهید! در اینجا دو نمونه عکس از یک صحنه و تقریبا در یک زمان نشان داده شده است.این عکس بدون فلاش گرفته شده است. عکسی ساکن بدست آمده که نشان می دهد برف روی همه چیز را پوشانده است و اگر دقت کنید نقاط مبهمی که همان برف در حال بارش است همانند یک نقطه نویز بزرگ و سفید در  بخشهایی از تصویر دیده می شود.
 


برعکس، این عکس با فلاش و جبران نوری گرفته شده است. در حالی که استفاده از فلاش، بخاطر نور زیاد محیط تاثیر خاصی بر روی عکس نگذارده است، نور آن باعث شده است که دانه های رقصان برف در این تصویر بوضوح دیده شوند و منظره ای رویایی را بوجود آورد.
البته به این نکته توجه داشته باشید که استفاده توام فلاش با جبران نوری در بعضی از دوربین ها نتایج نامطلوبی ایجاد می نماید. برای فهمیدن این که در چه درجه جبران نوری و فلاش می توانید به بهترین نتیجه برسید، همانند قبل فقط می توانم تجربه کردن را پیشنهاد کنم.