canon_eos300d.gif
نوع و اجزای تشکیل دهنده اصلی دوربین:
ثبت تصویر: فلش کارت نوع (CF I,II)
اندازه تصویر:/۱۵×۷/۲۲ میلیمتر
دهانه نصب لنز: دهانه نصب لنزهای EF و EF-S
اجزای تصویری:
نوع : دیجیتال
پیکسل : پیکسل موثر ۳۰/۶ میلیون پیکسل
سیستم فیلتر رنگی : مجموع پیکسل۵۰/۶میلیون پیکسل

قیمت نمایندگی در ایران : ۱/۱۱۲/۵۰۰ تومان با لنز ۱۸ – ۵۵
جهت کسب اطلاعات بیشتر با مرکز تجهیزات عکاسی حرفه ای تماس بگیرید