EOS-1DS.jpg

مشخصات فنی :

نوع و اجزاء تشکیل دهنده اصلی دوربین

ثبت تصویر: فلش کارت نوع I و II (CF)

اندازه تصویر: ۸/۲۳ × ۸/۳۵ میلیمتر

دهانه نصب لنز: دهانه لنزهای EF

اجزای تصویر

نوع: سنسور CMOS با دقت تصویر و حساسیت بالا

پیکسل: پیکسل موثر ۱/۱۱ میلیون پیکسل

سیستم فیلتر رنگی : مجموع پیکسل: ۴/۱۱ میلیون پیکسل RGB

اطلاعات بیشتر

قیمت مدل EOS-1Ds نمایندگی در ایران : ۰۰۰/۰۰۰/۶۵ ریال

قیمت مدل EOS-1D نمایندگی در ایران : ۰۰۰/۰۰۰/۴۳ ریال

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مرکز تجهیزات عکاسی حرفه ای تماس بگیرید