image006.gif
شرکت Forgent Networks از اظهار مالکیت JPEG در سال ۲۰۰۲ تا کنون عواید بسیاری داشته است. این شرکت بر اساس پتنت شماره ۴,۶۹۸,۶۷۲ آمریکا که در مورد استاندارد فشرده سازیJPEG می‌باشد و قبلا توسط شرکت Compression Labs که در سال ۱۹۹۷ توسط این شرکت خریداری شد، به ثبت رسیده بود امتیاز کامل این فرمت را در اختیار دارد. دردو سال گذشته بیش از ۹۰ میلیون دلار از فروش حق امتیاز استفاده از این فرمت به ۳۰ شرکت سود برده است. این شرکتها عبارتند از سازندگان دوربین دیجیتال Canon, Kodak, Fuji, Kyocera, HP, Panasonic, Ricoh, Toshiba, Concord و تهیه کنندگان نرم‌افزارهای گرافیکی شامل suppliers Adobe, Macromedia, JASC