امسال نمی‌دانم چه خواهد شد. در جریان فتوکینای سال ۲۰۰۲ که من و آقای اسماعیل عباسی خیلی بی‌خوابی کشیدیم تا توانستیم برای اولین بار در ایران آنچه را که د رفتوکین اگذشت در ویژه نامه‌ی ۴۰ صفحه‌ای بگنجانیم و این امر مدت‌ها قبل از آن که مجلات آمریکایی بتوانند خبری را انتشار دهند صورت گرفت. همان‌گونه که عرض شد خیلی به چشمانم فشار آوردم به‌طوری که من هم برای اولین بار صاحب جواهرشدم – آب مروارید- واکنون پزشکان مانده اند که چگونه این جواهر قیمتی را از چشم من خارج کنند. خدا را شکر که این نعمت نصیب آقای عباسی نشد.
امیدوارم که سایت عکاسی که قوی‌ترین رسانه اینترنتی عکاسی به زبان فارسی است بتواند در سال جاری، فتوکینا ۲۰۰۴ را آنگونه که شایسته‌ی این نمایشگاه است معرفی نماید. منتظر اخبار بعدی باشید.

کرامت منظوری