گاه تهیه عکس با عمق میدان کم در دوربینهای دیجیتال ارزان قیمت، بسیار مشکل است.از سوی دیگر گاهی برای تاکید خاص روی یک موضوع، تهیه چنین عکسهایی بسیار الزامی بنظر میاید.(برای آشنایی با مفاهیم عمق میدان به این مطلب و این مطلب مراجعه نمایید).
برای ایجاد جلوه عمق میدان کم در نسخه های قدیمی فتوشاپ، بایستی نواحی خارج از فوکوس را انتخاب کرده و سپس با استفاده از فیلتر Gaussian Blur ،آن قسمتها را محو نمود.اما عیب این روش این بود که عکس تهیه شده چندان واقعی بنظر نمیرسید.
در فتوشاپ CS امکانی بنام Lens Blur وجود دارد که دقیقا میتواند جلوه عمق میدان کم را شبیه سازی نماید.نکته جالب در مورد این ابزار این است که کنترلهایی بسیار دقیق برای ایجاد شبیه سازی دارد که با توجه به همین کنترلها میتوان متوجه شد که چرا حاصل کار این ابزار تا این اندازه واقعی بنظر میرسد. کنترلهایی نظیر فاصله کانونی و شکل روزنه دیافراگم.

حالا مراحل انجام کار را با هم مرور کرده و در ضمن کار، به نکات مهم آن اشاره میکنیم:


در این تصویر میخواهیم با ایجاد جلوه عمق میدان کم ، تاکید بیشتری بر گل داشته باشیم.در حقیقت با این عمل مناطقی از تصویر را از فوکوس خارج خواهیم کرد.
ابتدا سعی میکنیم گل را انتخاب کنیم.برای این کار میتوانیم از ابزار Lasso Tool ویا Magnetic Lasso Tool با مقدار Feather 2 تا ۳ پیکسل استفاده نماییم.
پس از اینکه مرحله انتخاب انجام شد، از طریق Select > Inverse انتخاب را معکوس میکنیم تا نواحی خارج از فوکوس تعیین شوند.
حال برای ایجاد نقشه عمق میدان، وارد پالت Channel شده و با کلیک روی دکمه Save Selection As Channel‌ (که در قسمت پایین پالت قرار دارد) ، نواحی مورد نظرمان را به یک کانال آلفا تبدیل میکنیم.


حال مجددا وارد پالت لایه میشویم و درحالیکه هنوز انتخاب نواحی خارج از فوکوس وجود دارد، با فرمان Layer > New > Layer Via copy ، یک لایه جدید شامل همین نواحی انتخاب میسازیم.

خب، آماده سازیهای اولیه تمام شد و حالا (در حالیکه همین لایه جدید در حالت انتخاب شده قرار دارد،) از طریق Filter > Blur > Lens Blur وارد پنجره اصلی تنظیمات Lens blur میشویم:


گزینه Preview را انتخاب کنید تا پیش نمایشی از نتیجه کار را مشاهده نمایید.برای مراحل اولیه کار گزینه Faster و در مرحله نهایی گزینه More Accurate‌ را انتخاب نمایید.چرا که این گزینه اخیر نیاز به زمان بیشتری برای Render دارد.
در قسمت Source گزینه Layer Mask را انتخاب نمایید.با تغییر مقدار Blur Focal Distance میتوانید تعیین کنید که چه فواصلی، خارج از فوکوس قلمداد شوند.مثلا با انتخاب عدد ۱۰۰ منطقه خارج از فوکوس در جلو و پشت گل، بیشتر از حالتی است که عدد ۵۰ را انتخاب نمایید.اگر گزینه invert انتخاب شود، نقشه عمق میدان برای تعیین قسمت واضح جلو و پشت گل برعکس میشود.یعنی اندازه فواصل واضح جلو و پشت جسم با یکدیگر عوض میشوند.
تنظیمات قسمت Iris نیز جالب است.در این قسمت میتوانید شکل روزنه داخلی دیافراگم را انتخاب نمایید.گزینه Radius حداکثر میزان محو شدگی را تعیین میکند. گزینه Blade Curvature هر چه بیشتر باشد، روزنه داخلی گردتر و به شکل دایره نزدیکتر است.

در قسمت Highlight تعیین نمایید که در چه حدی از روشنایی، نواحی خارج از فوکوس، Highlight در نظر گرفته شوند.و این دقیقا اتفاقی است که در عمقهای میدان کم رخ میدهد.

کنترل میزان نویز نیز تلاشی است برای هرجه واقعی تر کردن این جلوه.با این کنترل میتوانید میزان و نوع نویز ( uniform یا Gaussian ) را تعیین نمایید تا تصویر بسیار واقعی بنظر برسد.حتی میتوانید فقط نویز تکرنگ ( بجای نویز رنگی ) به نواحی خارج از فوکوس اضافه کنید.
در نهایت روی OK‌کلیک کنید تا این فیلتر به تصویرتان اعمال شود.