image006.gif
پنتاکس یک سری از لنزهای قابل تعویض را که برای استفاده با دوربین‌های دیجیتال SLR نظیر ist D* بهینه شده‌اند (هرچند دایره تصویر آنقدر بزرگ است که روی دوربین‌های فیلمی۳۵ م.م. هم قابل استفاده است) معرفی نموده است. هر دوی لنزهای smc PENTAX-D FA Macro 100mm F2.8 و smc PENTAX-D FA Macro 50mm F2.8 بسیار کوچک ترو سبکتر از سری لنزهای استاندارد smc PENTAX-FA می‌باشد و هر لنز دارای یک درپوش فلزی است. این لنزها دارای حداکثر بزرگنمایی۱:۱ بوده و هنگامیکه رویPentax *ist D نصب باشند، دارای یک سیستم فوکوس انتقال سریع می‌باشند.