image002.gif
شرکت هاسلبلاد ادغام خود با شرکت ایماکون سازنده بک‌های دیجیتال و اسکنر را رسما اعلام نمود. شرکت جدید هاسلبلاد ایماکون نامیده خواهد شد و برای فعالیتهای خود بازار دیجیتال حرفه‌ای را هدف خواهد گرفت. کریستسن پولسن بنیانگذار ایماکون و مدیر عامل جدید هاسلبلاد گفته است” دو شرکت برای تولید محصولاتی با بالاترین کیفیت و رویهم گذاردن تجارب قبلی تلاش نموده و چشم انداز پیش روی ما نشانگر نفوذ بیشتر ما در بازار توسط محصولات فعلی و محصولات جدید می‌باشد”.