تیم سایت عکاسی افتخار دارد به منظور اطلاع رسانی سریع و صحیح از نمایشگاه فتو کینا ۲۰۰۴ بخش ویژه ای را در سایت عکاسی راه اندازی و به پوشش خبری این نمایشگاه بزرگ بپردازد. ذکر یک نکته برای دوستان و همکاران مطبوعاتی ضرروری است که مطالب این سایت و این بخش اختصاصی است و چاپ مطالب آن به هر عنوان ممنوع است. لطفا” همکاری فرمایید. با تشکر

از دوستان و علاقه مندان به مباحث فنی، تخصصی که مایل به همکاری با سایت در اطلاع رسانی اخبار این نمایشگاه هستند دعوت می نماییم جهت هماهنگی با digicam@akkasee.com تماس بگیرند.