اولین سری دوربین های دیجیتال کاسیو با گارانتی شرکت نیکو نگرش وارد بازار ایران شد . مطلع شدیم شرکت نیکونگرش ۳ مدل برتر دوربین های دیجیتال کاسیو را به منظور ارزیابی بازار ایران به بازار مصرف عرضه کرده است. نماینده کاسیو در روزهای آینده جهت بررسی بازار ایران و مذاکره جهت اعطاء نمایندگی دوربین های دیجیـتال شرکت کاسیو وارد تهران خواهد شد .