ابزار curve فتوشاپ یکی از قویترین ابزارهای ویرایشی به شمار می‌رود. اما بعلت حساس بودن این ابزار، کاربرد نادرست آن منجر به آثار ناخواسته در تصاویر شده و بهمین علت محبوب کاربران نیست.

ابزار curve چیست؟
در حالت معمول، ابزار curve به صورت زیر دیده می‌شود:

در نمودار curve یک خط مستقیم از قسمت چپ پایین تا قسمت راست بالا کشیده شده است. در قسمت پایین و نیز چپ نمودار، دو مستطیل حاوی طیف سیاه تا سفید نیز دیده می‌شوند که مستطیل پایینی نمایانگر روشنایی اصل تصویر (به عنوان ورودی یا نقشه قبل از تغییر) و مستطیل سمت چپ نمایانگر خروجی این ابزار است. پس مشخص می‌شود که در این نمودار، خط (یا منحنی) موجود، رابطه بین روشنایی ورودی و خروجی را نشان می‌دهد. همچنین واضح است که نقطه لنگر سمت چپ پایین، نشانگر تاریکترین قسمت تصویر و نقطه لنگر راست بالا نشانه روشنترین قسمت تصویر است. و منحنی، تبدیل تدریجی ایندو را نشان می‌دهد.
با کلیک کردن و رها کردن روی منحنی، یک نقطه لنگر جدید ایجاد می‌شود. می‌توان این کار را به مقدار دلخواه تکرار کرد و نقاط لنگر جدید ساخت و بعد با ماوس آنهارا حرکت داد. ابزار curve سعی می‌کند همیشه بین نقاط انتخاب شده، یک منحنی حتی الامکان یکنواخت ایجاد نماید. برای حذف یک نقطه لنگر باید دکمه CTRL‌را گرفت و روی نقطه مورد نظر کلیک کرد.

با تغییر منحنی، می‌توان مقدار روشنایی یک نقطه خاص تصویر را تغییر داد و مقدار جدیدی به آن داد.

در حقیقت با ایجاد یک نقطه لنگر جدید، در کادرهای input و output‌ مقادیر اولیه و ثانویه روشنایی آن نقطه را مشاهده میکنید و با تغییر آن نقطه میتوانید مقادیر نهایی روشنایی آن‌را در کادر output مشاهده نمایید.
مانند هیستوگرام، در اینجا نیز می‌توان نمودار ابزار curve‌ را به سه منطقه مجزا از لحاظ روشنایی تقسیم نمود:

 

کارهایی که نباید با ابزار curve‌ انجام داد!
گفتیم که ابزار curve‌بسیار حساس است و نسبت به تغییرات اشتباه، بشدت واکنش نشان می‌دهد و تصویر را خراب می‌کند. پس قبل از بررسی کاربردهای آن، ابتدا مواردی را گوشزد می‌کنیم که نباید با این ابزار انجام داد:

الف- فشرده کردن محدوده تونال
اگر قسمتی از منحنی را طوری تغییر دهید که افقی (یا نزدیک به افقی) گردد، مقداری از محدوده تونال تصویر را از دست داده‌اید و در نتیجه کنتراست تصویر کم خواهد شد. این موضوع در دو حالت زیر می‌تواند رخ دهد:

در شکل بالایی، نقاط لنگر بالا و پایین منحنی به سمت خط افقی کشیده شده‌اند. با اینکار نقطه سیاه یا سفید تصویر را تغییر داده‌اید و در نتیجه بشدت محدوده دینامیکی تصویر کم خواهد شد.
در شکل پایین، کنتراست موضعی تصویر در یک ناحیه خاص کم می‌شود.
در هر دو حالت یک محدوده زیاد تونال تصویر (ورودی) به یک محدوده کم در خروجی این ابزار تبدیل شده‌اند.

ب) منبسط کردن محدوده تونال
برعکس مورد قبل، اگر یک قسمت از منحنی را عمودی (یا نزدیک به عمودی)نماییم، باعث خواهد شد که محدوده تونال در آن قسمت به طور غیر طبیعی وسیع شود که درنتیجه در آن قسمت، از لحاظ تونیسیته و نیز smoothness ضعف شدیدی در تصویر حاصل می‌گردد.


ج) کاهش کنتراست:
اگر نقاط لنگر اصلی بالا و پایین را روی محور y ها حرکت دهیم، مناطق تاریک و روشن تصویر از دست می‌روند و با کم شدن محدوده تونال، کنتراست تصویر کم خواهد شد.

همیشه بهتر است تنظیم نقاط سیاه و سفید تصویر را قبل از استفاده از ابزار curve انجام دهیم.

کاربردهای ابزار curve

الف) تنظیم روشنایی:
با تغییر منحنی به سمت نیمه بالا/ چپ، روشنایی تصویر زیاد می‌شود و با تغییر آن به سمت نیمه پایین/راست، روشنایی کم خواهد شد.

یک کاربرد ابزار curve ، تغییر روشنایی نواحی میانی تصویر است. به گونه‌ای که می‌توان روشنایی نواحی Midrange تصویر را بدون از دست دادن محدوده دینامیکی تغییر داد. برای این منظور یک نقطه لنگر جدید در وسط منحنی ایجاد می‌کنیم. بعد آنرا به طور دقیق به سمت دو گوشه بالا/ راست یا پایین/ چپ (‌به ترتیب برای افزایش یا کاهش روشنایی) می‌کشیم. حرکت این نقطه لنگر باید دقیقا به سمت دو گوشه باشد تا تغییرات روشنایی به طور قرینه در تصویر ایجاد شود. با این روش تغییر روشنایی، نقاط سیاه و سفید تصویر هم تغییری نکرده‌اند.
همانگونه که مشاهده می‌شود قسمت میانی هیستوگرام تغییر می‌کند، بدون آنکه تغییری در دو سوی آن رخ دهد.


ب) بهبود کنتراست:

ابزار curve نشان نمی‌دهد که تصویر دارای چه کنتراستی است اما می‌توان با آن، کنتراست تصویر را زیاد کرد. حالت اولیه منحنی (خط مستقیم با زاویه ۴۵ درجه) نشاندهنده حالت فعلی تصویر است. هر چقدر این خط مستقیم را به حالت عمودی تغییر دهیم، کنتراست تصویر زیاد می‌شود، اما همانگونه که گفته شد، با اینکار نقاط سیاه و سفید تصویر هم تغییر می‌کنند که مورد نظر ما نیست. پس برای افزایش کنتراست، دو نقطه جدید (نزدیک به دو انتها) روی خط ایجاد می‌کنیم. وسپس آنها طوری حرکت می‌دهیم که شکل منحنی به صورت شبیه S در آید. با اینکار بدون تغییر نقاط سیاه و سفید تصویر، کنتراست نواحی میانی تصویر را زیاد کرده‌ایم.

باید بیاد داشت که این تغییر شکل نباید شدید باشد( بعبارت بهتر فقط کمی شبیه S شود، کافی است) چرا که بهر حال با اینکار کنتراست در دو سوی طیف هیستوگرام کم خواهد شد که هرچند به طور معمول چندان جلب نظر نمی‌کند اما اگر تغییرات شدید باشد با افزایش کنتراست نواحی میانی، کنتراست درنواحی روشن وتیره تصویر کم خواهد شد.

نکته‌ای برای حرفه‌ایها
سنسور دوربینهای دیجیتال بین روشنایی مناظر و روشنایی تصویر تولید شده، یک رابطه خطی شکل ایجاد می‌کند. اما در عکاسی فیلمی این رابطه به صورت S شکل است. اگر می‌خواهید تصاویرتان بیشتر شبیه عکاسی فیلمی باشد، انجام این تغییر کاری بسیار مفید خواهد بود. اما بدانید که اگر JPEG‌ عکس می‌گیرید، اینکار قبلا توسط مبدل درونی دوربین انجام شده است و تغییرات بیشتر همواره مفید نخواهد بود. اما در حالت RAW خودتان به میل خود می‌توانید میزان این تغییر را مشخص کرده و به تصویر اعمال نمایید.
(برای آشنایی با سایر روشهای بهبود کنتراست، به مقاله بهبود کنتراست تصاویر و نیز روند کاری در فرمت RAW مراجعه نمایید).

ج) بازیابی مناطق روشن و تاریک تصویر
گاهی محدوده دینامیکی یک منظره بیشتر از حد تحمل دوربین است و در نتیجه در تصویر حاصله، مناطق خیلی روشن یا خیلی تاریک، فاقد جزئیات خواهند بود.
برای اصلاح این مشکل می‌توان از ابزار curve‌ کمک گرفت. همانگونه که در قسمت تغییر روشنایی گفتیم، میتوان با تغییر منحنی به سمت بالا/ راست روشنایی را زیاد کرد و به سمت پایین/چپ روشنایی را کم نمود. برای این منظور بایستی دو طرف طیف روشنایی تصویر را تنظیم نماییم. یعنی نواحی روشن (قسمت بالای منحنی) را کمی به سمت پایین/چپ تغییر دهیم و قسمتهای تاریک تصویر (قسمت پایین منحنی) را به سمت بالا/ راست بکشیم.
فقط برای آنکه روشنایی نواحی میانی تصویر تغییر نکند، بایستی مطابق شکل چند نقطه لنگر در آن قسمتها ایجاد نماییم. اینجاست که مزیت این ابزار بر level‌ مشخص می‌گردد: در این ابزار براحتی می‌توان مناطق مورد نظر را از حیطه تاثیر آن مجزا نمود.


منابع:

http://www.guides.sk/scantips2/
http://www.escrappers.com
http://www.photozone.de/7Digital
مستندات ادوبی فتوشاپ cs