خبرهای دوربینهای SLR جدید نیکون از آنجا درز کرد که سایتهای نیکون آسیا و آلمان اشتباها دفترچه های راهنمای دوربینها را روی سایتهایشان قرار دادند. سایتهایی مثل Dpreview در عرض چند دقیقه این خبر را منتشر کردند و هر چند نیکون از آنان تقاضا نمود که خبر را کلا حذف نمایند، ولی این سایت تنها لینک منوال ها را جذف نمود و خبر و توضیحات مربوط به آن را باقی گذاشت. بعد از اتفاق یکی از سخنگویان نیکون رسما تولید D50 و D70s را تایید نمود. برای خواندن مشخصات این دوربینهای جدید در آینده نزدیک به اینجا سر بزنید.