اگر سیستمی دارید که دارای حافظه RAM بیش از یک گیگابایت است، با یک تغییر کوچک میتوانید کارآیی فتوشاپCS2 را بهبود دهید.