nikon-asia.jpg

کلاسهای آموزشی نیکون برای پاسخ به سئوالات کاربران نیکون از طریق اینترنت با اتصال به سایت نیکون آسیا سالی دو یا سه بار تشکیل می شود. کلاس آموزشی این دوره به مدت دو روز در دوبی برگزار و آقای بهمن بهروز به نمایندگی از شرکت نیکونگرش در این دوره شرکت نمود.
برای مطرح نمودن سئوالات خود درباره محصولات نیکون می توانید بعد از ورود به سایت نیکون آسیا، به قسمت Download & Support > Ask Question وارد شده و سئوال خود را بعد از پر کردن فرم مربوطه ارسال نمائید.