شرکت photag مشخصه جدیدی را به پلتفرم XMP ادوب افزود. با این مشخصه جدید که Active caption نامیده میشود، کاربر قادر خواهد بود که هر جزء مورد نظر خود را در اطلاعات XMP تصاویر دیجیتال، به عکس بیافزاید. بعیارت دیگر براحتی میتوان اطلاعاتی نظیر نام عکاس یا … را به صورت یک واترمارک به عکس افزود بدون انکه تغییری در اطلاعات خود عکس حاصل گردد و در هر زمان میتوان آنرا خاموش نمود. امکان استفاده از کلمه رمز نیز برای این عمل وجود دارد.