اولین مسابقه سالانه “هنر علم” با میزبانی دانشگاه پرینستون برگزار شد. در این مسابقه عکسهایی که طی مراحل مختلف تحقیقاتی رشته های علمی تهیه شده بودند با هم رقابت نمودند.
برای دیدن عکسهای برگزیده به این آدرس مراجعه نمایید.