تعداد عکسهای آپلود شده در سایت webshot از مرز ۲۵۰میلیون عکس گذشت. بدین ترتیب، این سایت که در سال ۱۹۹۵ تاسیس شده است، در حال حاضر بزرگترین کتابخانه عمومی عکس آنلاین جهان به شمار میرود